11 ژوئن 2016 ... کره شمالی، کشوری که در زمان تهیه این مستند (۲۰۰۶ میلادی) تحت رهبری دیکتاتوری به نام کیم جونگ ایل قرار دارد و احتمالا مرموزترین وسری ترین ...