فرضیه ی او درباره ی منشا و ذات جهان اگر چه بی پایه و کودکانه بود و مورد تمسخر ... در ابتدای قرن بیستم انیشتین، در فیزیک، نظریه نسبت عام را مطرح کرد که ... این مستند را به همراه زیرنویس از طریق این نشانی یا از نشانی بدون فیلتر (اس اس ال ) بگیرید. .... اینکه گفته میشود: بعید است علم بتواند وجود خدا را رد یا اثبات کند و در این ...